پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجله هنری هفته: سفید برفی از جنس کره

مروری بر اخبار هنری هفته از گوشه و کنار جهان.