پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم تشییع جنازه محمّدجان شکوری

مراسم تشییع جنازه محمّدجان شکوری، نویسنده و پژوهشگر معروف تاجیک در دوشنبه برگزار شد. با شرکت اهل علم و ادب و فرهنگ تاجیکستان، ایران و افغانستان. محمّدجان شکوری، به سرطان مبتلا بود و یکشنبه صبح در سن 87 سالگی درگذشت.

سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می دهد.