پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

«خلا موقت» کتاب تازه خالق هری پاتر

نویسنده مجموعه داستان های هری پاتر، کتاب تازه ای نوشته. جی کی رولینز که به خاطر موفقیت بسیار زیاد هری پاتر به یکی معروفترین نویسندگان کتاب کودک تبدیل شد حالا با کتاب جدیدش به نام «خلا موقت» داستانی برای بزرگسالان نوشته. اینطور که مریم افشنگ در گزارشش می گوید استقبال از این کتاب هم هیچ بد نبوده.