پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیکزاد نجومی، نقاش سیاسی

نیکزاد نجومی نقاش ایرانی که از دهه ۵۰ شمسی در آمریکا زندگی و کار می کند همواره نقاشی سیاسی بوده و به همین دلیل نمایش آثارش در داخل ایران چندان آسان نبوده است. با این حال او از نقاشان مهم ایرانی به حساب می آید و بسیاری با کارهای او آشنا هستند. برنامه تماشا به دیدن او در استودیو اش رفته و دوره های مختلف زندگی حرفه ای او را مرور کرده است.