پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رضا عابدینی، گرافیک ایرانی؟

حروف در هم ریخته فارسی، به خصوص روی جلد کتاب ها و پوسترهای فرهنگی، برای خیلی از ایرانی ها تصویری آشناست. بخش عمده ای از این جریان احتمالا زیر سر گرافیستی به نام رضا عابدینی است. خود عابدینی البته در این باره فقط مسئولیت کارهای خودش را می پذیرد. با این حال به باور بسیاری از کارشناسان هنری، عابدینی تاثیرگذارترین چهره در بین گرافیست های بعد از انقلاب ایران است. فیلمی که می بینید نگاهی است به زندگی حرفه ای و آثار رضا عابدینی که حامد یوسفی آن را برای برنامه تماشا ساخته است.