پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیلم 'آرگو' از نگاه ایرانی

فیلم آرگو این روزها بر پرده سینماهای آمریکاست و در جشنواره فیلم لندن هم به نمایش در آمد. این فیلم برای مخاطبان ایرانی فارغ از نقدهای مثبتی که گرفته و استقبال خوب تماشاگرانش، معنی متفاوتی دارد. آیا هالیوود دوباره سعی کرده به بهانه یک داستان واقعی، ایرانی ها را تحقیر کند؟ آیا خواسته درجایی که شکست خورده، خودش را پیروز جلوه دهد؟ آیا دست دوستی به طرف ایرانی ها دراز کرده؟ مریم عرفان در برنامه تماشا در گفتگویی با علی علیزاده سعی کرده برای این پرسش ها پاسخی پیدا کند.