ای قوم به حج رفته کجائید...

چند گزینه محدود از آهنگ های مورد علاقه‌ام دارم.

معمولاً وقتیکه با موتر/ماشین سفر می نمایم، یا گاهی که در آشپز خانه آشپزی می‌کنم می‌توانم به موسیقی مورد علاقه‌ام گوش بدهم.

یک آهنگ مرحوم احمد ظاهر را خیلی دوست دارم: " ای قوم به حج رفته کجائید کجائید... معشوق همین جاست بیائید بیائید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار- در بادیه سر گشته شما در چه هوائید".

این آهنگ ترکیب زیبای از شعر، موسیقی و نوای سراینده آن است. برای من این شعر مفهوم عمیق و معنوی عبادت را می رساند.

آهنگ دیگری که مرا به یاد و خاطرات سالهای تحصیل و فراغت ام از دانشگاه طبی کابل می اندازد و شنیدن آنرا دوست دارم آهنگی است از مرحوم ظاهر هویدا: " شنیدم از اینجا سفر می کنی – تو آهنگ شهر دیگر می کنی- خیال من از سر بدر می کنی‌".

برای من زنده گی خودش یک سفر است: سفر هدفمند و سازنده. شاید هم شاعر به سفر زنده گی اشاره کرده است.

من خودم به نواختن آلات موسیقی آشنا نیستم، ولی آرزو دارم یکی از فرزندانم حداقل نواختن یک آلهء موسیقی را بیآموزند و آشنایی داشته باشند.