پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بهارانه‌های تاجیکی: دولت نظری

Image caption دولت نظری خواننده تاجیک

در نوروز امسال، رادیوی فارسی بی بی سی هر روز سری به تاجیکستان زده ایم که مانند ایران و هر جای دیگری در دنیا که فارسی زبان‌ها آنجا هستند، حال و هوای نوروز و سال نو را داشت.

زیور شاه محمد در دفتر بی بی سی فارسی در دوشنبه، هر روز با یکی از خوانندگان خوش صدای تاجیکستان صحبت کرده و از آنها درباره حس و حالشان در بهار، رسم و رسوم مردم تاجیکستان در نوروز، و امید و آرزوهایشان برای سال نو پرسیده است.

در برنامه دهم فروردین چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی، با دولت نظری گفتگو کرده ایم.