آلبوم عکس: هنر به جای خشونت؛ نمایشگاه ایرانیان در لس آنجلس

کمپین مبارزه با خشونت برای صلح یکی از فعالیت های مرکز سلامت و اپیدمی بین المللی است که به خشونت به عنوان نوعی بیماری همه گیر در یک سطح جهانی نگاه می کند. این پروژه ابتکاری که ۱۹ سال پیش توسط دکتر فریده کیومهر، پزشک ایرانی ساکن لس آنجلس و برنده جایزه صلح سازمان بهداشت عمومی آمریکا، پایه گذاری شده، از طریق جمع آوری تفنگ های اسباب بازی، مکاتبه با کارخانه های اسباب بازی سازی برای جلوگیری از تولید اسباب بازی های خشونت افزا، ایجاد کارگاه های آموزشی، برگزاری نمایشگاه های هنری و روز مبارزه با خشونت، به آموزش درباره مضرات سلاح های کشنده، بازی با تفنگ های اسباب بازی و ویدیو گیم های خشونت بار و نیز رفتار خشونت آمیز بین والدین، فرزندان و آموزگاران می پردازد.