آلبوم عکس: ساعت ۸ شب؛ نگرانی‌ها، امیدها، ناامیدی‌ها