پرویز مرزبان درگذشت

پرویز مرزبان، مترجم و استاد هنر دانشگاه‌های ایران، در سن ۹۶ سالگی درگذشت.

پرویز مرزبان در دانشگاه‌های مختلف سابقه تدریس زبان و تاریخ هنر را داشت.

تاریخ هنر دیویس جنسن و چند کتاب دیگر مرجع تاریخ هنر از جمله کتاب‌هایی هستند که آقای مرزبان به فارسی برگردانده بود.

او همچنین چند جلد از تاریخ تمدن ویل دورانت را به فارسی ترجمه کرده بود.

فرهنگ مصور هنرهای تجسمی و خلاصه تاریخ هنر نیز از کتاب‌هایی هستند که پرویز مرزبان تالیف کرده بود.