دو سال با نقد سیمرغ در هرات

جشن دو سالگی نقد سیمرغ همراه با ارایه فراخوان سومین دور جایزه صلح سیمرغ در شهر هرات برگزار شد. جایزه و جلسه نقد ادبی سیمرغ از سوی بنیاد آرمان شهر برگزار می شود. در این جلسه شاعران هرات به بررسی و نقد سروده های خویش پرداختند.

در این دور برگزار کنندگان از اهل موسیقی در جغرافیای پارسی زبانان خواسته اند آهنگ های شان را به دبیرخانه جشنواره بفرستند تا آنها در سه بخش آهنگ سازی، اجرا و ترانه سرایی تندیس جشنواره را به نفرات برتر اهدا کنند.

بنیاد آرمان شهر یک نهاد مدنی – فرهنگی است که از هفت سال بدین سو در افغانستان فعالیت می‌کند. به گفته مسئولان آن، این نهاد در جریان هفت سال بر علاوه دست زدن به ابتکاراتی از این دست تا کنون ۱۱۳ جلسه گفتگو را برگزار کرده و بیش از صد هزار جلد کتاب منتشر کرده است.