آلبوم عکس: هنرمندان ایرانی، عرب و ترک در نمایشگاه سفر ونکوور