«بیایید همه آنلاین بشویم!»

سلام بر انسان!

Image caption چهار سوار فاجعه در «مکاشفۀ یوحناّی رسول» در آخرین بخش از «کتاب مقدّس»

نمی دانم شما، معنی کلمۀ «اَپوکالیپس» (Apocalypse) را می دانید یا نه. در ترجمۀ فارسی «کتاب مقدّس»، که شامل «عهد عتیق» یهودیها و «عهد جدید» مسیحیهاست، این کلمه را «مکاشفه» معنی کرده اند که برای «مکاشفۀ یوحنّای رسول» و «چهار سوار فاجعۀ» او که نوزده قرنی از زمان نوشتنش می گذرد، هیچ عیبی ندارد، ولی من که تازگی به معنی واقعی آن پی برده ام، اگر با توجّه به اوضاع و احوال دنیای امروز بخواهیم به فارسی ترجمه اش کنیم، می گویم «ندای فاجعه»!

اصل این کلمه یا ریشه اش «اَپوکالیپسیس» (apocálypsis) است که یونانی است، به معنی آشکار کردن چیزی که پنهان باشد. چیزی که الآن پنهان است، «فاجعه» است که دارد می آید، ولی چشمی که می تواند فقط تا نوک بینی صاحبش را ببینند، وقتی فاجعه را خواهد دید که صاحبش دارد توی آن غرق می شود.

و امّا چیزی که می خواهد ما را از آمدنِ فاجعه خبر کند، «ندای فاجعه» است که از هر یک میلیون نفر جمعیت دنیای امروز فقط انگشت شماری آن را می شنوند و این انگشت شمار هم به هر شکلی فریاد می زنند، صداشان به گوشی که از جهل و غرور صاحبش فقط آواز حیوانیِ شیطان وجودِ او را می شنود، نمی رسد.

Image caption یکی از انبارهای زیبای خرید کامپیوتری از طریق «آنلاین» که جای مغازه ها و فروشگاههای توی خیابانها را خواهند گرفت

خانم یکی از آشناهای ایرانی که با خانم این بندۀ حقّ دوستی تلفنی خودش را حفظ کرده است، ولی مراودۀ خودش با من چند سالی است که به هزار و یک دلیل موجّه از جانب او قطع شده است، گفته است: «خواهر، شما هنوز هم فقط خرید هفتگیتان را با آنلاین می کنید؟ من هر چی می خواهم، از طریق آنلاین می خرم. با این آنلاین دیگر آدم احتیاج ندارد برای خرید از خانه بیرون برود!»

من به این می گویم اَپوکالیپس، امّا نه به معنی «مکاشفه»، بلکه به معنی «ندای فاجعه»! خوش به حال آنهایی که این خبر مهمّ را دست دوّم از خانم خودشان بشنوند و اصلاً لازم نبینند که درباره اش هیچ فکر بکنند، و اگر فکر بکنند، آن فکر این باشد که فعلاً از طریق آنلاین غیر از خرید هفتگی چیزی نمی خواهند بخرند، یا اینکه به خانمشان بگویند، فکر خوبی است!

بله فکر خوبی است. تصوّرش را بکنید که تجارت و تکنولوژی دارند برای بشریت چه آیندۀ زیبا و بی زحمت و بی درد سری درست می کنند. کم کم همۀ امور زندگی در چهار دیواری خانه، در جلو کامپیوتر انجام خواهد گرفت. مغازه ها و فروشگاهها از خیابانها برچیده خواهد شد و به جای آنها هر شرکت تولید کنندۀ هر جنسی، از خوردنی و پوشیدنی گرفته تا میلیونها قلم جنس دیگر، انباری زیبا و آراسته دایر خواهد کرد و شما روی صفحۀ کامپیوتر در آن خواهید گشت و جنس مورد نظرتان را با مشخّصات دقیق انتخاب خواهید کرد و از طریق آنلاین خواهید خرید و آن را دم در خانه به شما تحویل خواهند داد!

Image caption با این آنلاین دیگر آدم احتیاج ندارد برای خرید از خانه بیرون برود!

زارع در مزرعه کار خواهد کرد، و کارگر در معدن و کار خانه، و دکتر در مطب و بیمارستان، و هنر پیشه و خواننده و نوازنده و رقّاص در استودیو، و اهل بسیاری از حرفه های دیگر کارشان را در خانه، در جلو کامپیوتر انجام خواهند داد و همۀ اینها از طریق آنلاین خرید خواهند کرد و در خیابانهای کور بی مغازه و بی فروشگاه فقط کامیونها و اتومبیلها در حرکت خواهند بود و آدمها دیگر به دیدن روی همدیگر و شنیدن صدای زندۀ همدیگر احتیاجی نخواهند داشت.