پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با بزرگ علوی (١٣٧١)

بزرگ علوی، از مشهورترین نویسندگان معاصر ایرانی است. او به دلیل عضویت در حزب توده، بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ از ایران گریخت و تا بهمن ١٣٧٥ که از دنیا رفت (جز چند ماه در ابتدای پیروزی انقلاب ٥٧) در برلین شرقی زندگی کرد. این گفتگو با بزرگ علوی در آبان ١٣٧١ و در حالی که او ٨٩ سال داشت، انجام شده است. ٣ دقیقه اول این فایل صوتی، زندگینامه آقای علوی از زبان مجری برنامه «روزنه» رادیو بی‌بی‌سی فارسی است.