پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با نجف دریابندری (اوایل دهه ١٣٧٠)

نجف دریابندری، از شناخته‌شده‌ترین مترجمان و نویسندگان ایرانی است. آقای دریابندری در سال ١٣٠٨ در آبادان به دنیا آمده است. با این که بیشتر مترجمان هم‌نسل او از ز زبان فرانسه به فارسی ترجمه می کردند، او به دلیل تماس با کارمندان انگلیسی‌زبان صنعت نفت، مترجم انگلیسی بود. نجف دریابندری در این گفتگو که در اوایل دهه ١٣٧٠ انجام شده، از نسبت روشنفکران و سیاست می‌گوید.