پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با جمشید عندلیبی، نوازنده نی

جمشید عندلیبی از مشهورترین نوازندگان نی است که مشهورترین و ماندگارترین اثرش نواختن نی در قطعه نینوا ساخته حسین علیزاده است. این گفتگو با آقای عندلیبی زمانی که برای یک کنسرت به لندن آمده بود انجام شده است. زمان ضبط این مصاحبه مشخص نیست ولی به نظر می‌رسد اوایل دهه هفتاد خورشیدی باشد.