پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه جام جهان نمای بی‌بی‌سی درباره وقایع کوی دانشگاه تهران (۲۰ تیر ۱۳۷۸)

فایل صوتی که می‌شنوید برنامه جام جهان‌نمای رادیو بی‌بی‌سی فارسی در روز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۷۸ و در دومین روز بعد از حمله به کوی دانشگاه تهران و زمانی است که تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در محل کوی دانشگاه تهران تجمع و تحصن کرده بودند.

این برنامه شامل گزارشی از محل کوی دانشگاه، چند تحلیل از وقایع آن زمان و مرور مطالب هفته‌نامه‌های چاپ روز یکشنبه در بریتانیا در مورد حوادث کوی دانشگاه تهران است.