پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با پروانه فروهر (شهریور ۱۳۷۷)

پروانه اسکندری (فروهر) در دوران دانشجویی از رهبران جنبش دانشجویی و بعدا از اعضای ارشد جبهه ملی و حزب ملت ایران بود. خانم فروهر و همسرش داریوش فروهر در روز ۱ آذر ۱۳۷۷ در منزل مسکونی‌شان در تهران با ده‌ها ضربه چاقوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. قتلی که به همراه قتل چند روشنفکر دیگر، قتل‌های زنجیره‌ای نام گرفت. این گفتگو با پروانه فروهر، در روز ۱۰ شهریور ۱۳۷۷ و کمتر از سه ماه قبل از قتل او انجام شده است. بهانه این گفتگو چند تجمع دانشجویی و حمله گروه‌های فشار به این تجمع‌ها و بیانیه حزب ملت در این مورد بوده است.