پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خبر تلویزیون ایران در روز بازداشت غلامحسین کرباسچی

غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران، روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ بازداشت شد. فایل صوتی که می‌شنوید اعلام این خبر در اخبار شبکه اول تلویزیون دولتی ایران و بعد از آن مصاحبه خبرنگار تلویزیون ایران با عطاءالله مهاجرانی، سخنگوی وقت دولت ایران است.