پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با هوشنگ گلشیری درباره زندگی‌اش (مهر ۱۳۷۸)

هوشنگ گلشیری، نویسنده مشهور ایرانی، در مهر ۱۳۷۸ و در یکی از سفرهای اروپایی‌اش، برای داستنان‌خوانی و سخنرانی به لندن آمد. در این سفر او در گفتگویی مفصل با رادیو بی‌بی‌سی فارسی از زندگی و آثارش و اوضاع ادبیات در ایران گفت. فایل صوتی که می‌شنوید بخش اول از این گفتگوست.