عکس و صدا: ایمی واینهاوس چه گوش می‌کرد و چه می‌خواست

درست چند خیابان دورتر از جایی که ایمی واینهاوس در شمال لندن درگذشت، و در تابستان سالی که این خواننده بریتانیایی ۳۰ ساله می شد، قصه ای بسیار شخصی از زندگی او روایت می شود.

نمایشگاه "ایمی واینهاوس: یک پرتره خانوادگی"، که برگزاری آن با همکاری الکس، برادرش، و ریوا، همسر برادرش، صورت می گیرد، نگاهی دارد به رویاها و آرزوهای کودکی او که به واقعیت پیوست.

همراه با الیزابت سلبی، مسئول برگزاری این نمایشگاه در موزه یهودیان لندن، از این نمایشگاه بازدیدی مختصر کنید.

این نمایشگاه تا نیمه ماه سپتامبر ۲۰۱۳ در موزه یهودیان لندن ادامه دارد.