پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'ناشران ایرانی کارمندان اداره سانسور نیستند'

Image caption فرج سرکوهی، نویسنده، می‌گوید طرح وزیر ارشاد جدید ایران قابل اجرا نیست

وزیر تازه فرهنگ و ارشاد ایران در اولین روزهای کاری خود گفته است که سانسور پیش از نشر کتاب را برمی دارد و آن را به خود ناشران می سپرد.

اما این سخن او، واکنش منفی اتحادیه ناشران و کتابفروشان و برخی ناشران و نویسندگان را به دنبال داشته است.

آنها می گویند اگر کتابی با صلاحدید ناشری چاپ شود اما مجوز توزیع نگیرد و خمیر شود، برای ناشران ضرر هنگفتی به دنبال خواهد داشت.

فرج سرکوهی، نویسنده، نظرش را درباره حرفهای آقای جنتی می گوید.

صحبت های آقای سرکوهی در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.