پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابراهیم الصلحی، هنرمند مدرنیست

ابراهیم الصلحی هنرمند ۸۳ ساله سودانی، از پیشگامان نقاشی مدرن در آفریقا و کشورهای عربی است. او از نخستین کسانی است که خط و خوشنویسی عربی را در نقاشی به شکلی متفاوت بکار گرفتند. تابستان امسال، بیش از صد اثر او که حاصل ۵۰ سال کار مداوم است، در نمایشگاه تیت مدرن لندن به نمایش در آمد. در این گزارش که برای برنامه تماشا ساخته شده گفتگوی اختصاصی با این هنرمند مدرنیست آفریقایی را می بینید.