پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مفهوم خانه در آثار بهروز حشمت

بهروز حشمت مجسمه ساز و شاعر ایرانی از دهه پنجاه خورشیدی مقیم اتریش است. مثل اغلب مهاجران مفهوم خانه جزو دغدغه‌های اساسی‌اش است و شعر و مجسمه در ارتباط با این مضمون فراوان دارد. نمایشگاه اخیر حشمت در لندن بهانه‌ای شد تا مریم عرفان در برنامه تماشا با او در مورد مجموعه کارهای تازه‌اش گفتگو کند.