پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارنامه هنری میرحسین موسوی

  • 8 نوامبر 2013 - 17 آبان 1392

میرحسین موسوی را به عنوان سیاستمدار می شناسند. چه الآن که در حصر خانگی است، چه زمانی که در دهه‌ ۱۳۶۰ نخست وزیر ایران بود. با این حال موسوی قبل از این که سیاستمدار شود نقاش و معمار بود و در تمام سال‌های درگیریش با سیاست هر دو رو دنبال کرده است. برنامه تماشا در هفته اى كه هزار روز از حصر خانگى میرحسین موسوى می‌گذرد، نگاهی دارد به آثار نقاشی و معماری میرحسین موسوی و تصاوير و نوشته هايى نادر از كارهاى هنرى او در دهه چهل شمسی را به نمایش می‌گذارد.