پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیرون کشیدن چهره‌های پنهان از دل دیوارها

در و دیوار شهر لیسبون پایتخت پرتغال پر از گرافیتی یا نقاشی‌های دیواری هنرمندی محلی به نام الکساندر فارتو با تخلص هنری ویلس است. هنرمندی که کل شهر را به چشم بوم نقاشی خود می‌بیند و محبوبیتش به چنان سرعتی گسترش یافته که از چین و برزیل و بریتانیا هم سفارش کار می‌گیرد تا به آن کشورها سفر کند و در و دیوارشان را با آثارش پر کند. این فیلم گزارش اختصاصی برنامه تلویزیونی تماشا درباره این هنرمند جوان است.