پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با آریل دورفمن، نویسنده شیلیایی

چهل سال از کودتای ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت سالوادور آلنده، رییس‌جمهور شیلی می‌گذرد. کودتایی که در اثر آن چندین هزار نفر کشته و ناپدید، و خیلی‌ها مجبور به ترک کشور خود شدند. آریل دورفمن، که در زمان کودتا نویسنده‌ای جوان بود و مشاور فرهنگی در دفتر رییس‌جمهور آلنده، از دسته آخر بود. او چهل سال پیش از شیلی فرار کرد و بعد از فراز و نشیب‌های زیاد، از جمله چند ماه زندگی در شیلی بعد از پینوشه، نهایتا زندگی در بیرون کشورش را انتخاب کرد. بهمن دارالشفایی برای برنامه تماشا به سراغ آریل دورفمن رفته تا در مورد تاثیر کودتا بر نوشتنش، تجربه تبعید، و مواجهه او با سرکوبگرانش بعد از دوران پینوشه گفتگو کند.