پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تئاتر غرب در قرن بیستم

تئاتر يكى از قديمى ترين هنرهاست؛ با اين حال هستند كسانى كه تا به حال به تئاتر نرفته اند و اطلاع درستى درباره ماهيت اين هنر ندارند. شايد بعضى ها تصور كنند كه تئاتر نه متعلق به همه، كه هنرى متعلق به قشرى خاص است! اما هنر نمايش يا تئاتر از آغاز پيدايش تا به حال، داستان انسان را روايت كرده و در ذات خود مختص افراد يا دوره اى خاص نبوده است. براى شناخت بيشتر ماهيت اين هنر، تماشا نگاهى انداخته به تئاتر قرن بيستم؛ دوره اى كه زندگى انسان و به تبع آن تئاتر تغييرات زيادى كرده و تاثير اين تحولات در اين هنر تا به امروز ادامه دارد.