پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آوای جنگ (۲): من، تو، او؛ ما، شما، ایشان

در مجموعه 'آوای جنگ'، مهرداد دانشجو به نقش موسيقی در بریتانیای جنگ جهانی دوم نگاه می‌كند. در قست دوم از این مجموعه، او می‌پسرد که قهرمان‌های جنگ جهانی دوم چه کسانی بودند؟

این گزارش از برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی پخش شده است.