جمع‌آوری کتابی درباره هندویسم در هند

حق نشر عکس 1

بر اساس گزارش‌ها انتشارات پنگوئن در هند تمام نسخه‌های موجود کتابی نوشته یکی از نویسندگان آمریکایی درباره هندویسم را از جمع و خمیر کرده است.

کتاب "هندوها: تاریخی دیگر" نوشته وندی دانیگر به دلیل آنچه توهین به ارزشهای آئین هندو خوانده شده، جمع آوری شده است.

جزئیات توافق میان گروه مدافع هندویسم موسوم به "شیکشا باچائو آندولان" و انتشارات پنگوئن هند در اینترنت منتشر شده است.

انتشارات پنگوئن هند، هنور نظری درباره جمع آوری این کتاب‌ها نداده است.

"شیکشا باچائو آندولان" در سال ۲۰۱۱ در دادگاه مدنی به دلیل توهین به هندویسم از پنگوئن شکایت کرد و برنده شد.

بیش از ده هزار نفر توماری اینترنتی مبنی بر تحریف واقعیت در این کتاب را امضا کرده‌اند.

گزارش شده که خانم دانیگر در گفتگو با رسانه‌های محلی جمع آوری این کتاب و توقف انتشار آن از سوی پنگوئن را تائید کرده است.

جایرام رامش، از وزیران دولت هند تصمیم برای جمع آوری این کتاب را "بیرحمانه" دانسته و گفته که این کتاب "به هیچ وجه کفر آمیز نبوده است".

جمع آوری این کتاب با مخالفت بسیاری در شبکه های اجتماعی روبرو شده که معتقدند گروه های مذهبی با فشار بر مقام‌های دولتی سعی در محدود کردن آزادی بیان و رسانه‌ها در هند می‌شوند.