کشف مقبره باستانی اولین فراعنه در مصر

حق نشر عکس AFP

در یک مقبره باستانی پیکر‌ه‌ای عاجی و جسدی مومیایی کشف شده که به کهن‌ترین دوران مصر باستان، و مرحله پیش از تأسیس سلسله‌های فراعنه، تعلق دارند.

وزارت آثار باستانی مصر گفته است که باستان‌شناسان در استان اسوان در جنوب مصر، مقبره‌ای تاریخی کشف کرده‌اند که عمر آن به ۵۶۰۰ سال می‌رسد و در نوع خود قدیمی‌ترین است.

به نظر کارشناسان این مقبره به پیش از نخستین دودمان فرعونی برمی‌گردد، و از نظر تحقیق در تاریخ پیش از دوران سلسله‌های فراعنه اهمیت زیادی دارد.

دکتر محمد ابراهیم، وزیر آثار باستانی مصر، تائید می‌کند که این کشف در جریان کاوش‌های حفاری هیئتی بریتانیایی در همکاری با کارشناسان مصری در خرابه‌های شهر باستانی هیراکونپولیس صورت گرفته است.

طبق بیانیه رسمی وزارت آثار باستانی مصر، مقبره یافت شده به پیش از حاکمیت نعرمر (نارمر)، بنیادگذار سلسله اول فراعنه برمی‌گردد. حاکم یادشده در قرن ۳۱ پیش از میلاد دو بخش علیا و سفلای سرزمین مصر را با هم متحد کرد.

قبر در منطقه "کوم الاحمر" در حیطه شهر باستانی هیراکونپولیس، میان شهرهای الاقصر (لوکسور) و اسوان از زیر خاک بیرون آمده است. شهر یادشده نخستین پایتخت مصر باستان با اولین عناصر شهرنشینی به شمار می‌رود.

بیانیه می‌افزاید که باستان‌شناسان در جریان حفاری پیکره‌ای عاجی از یک مرد و مومیایی مرد مدفون را نیز یافته‌اند که ریش اندکی دارد و در دهه بیست سالگی عمر خویش است.

در این عملیات همچنین ده شانه از جنس عاج به همراه اشیایی مانند چاقو و سرنیزه به دست آمده است.

حق نشر عکس AFP

رنه فریدمن، سرپرست عملیات حفاری که در این پروژه بین‌المللی شرکت دارد، گفته است: "آرامگاهی که به صورتی مناسب یافت شده، آگاهی‌های تازه‌ای درباره زندگی و رسوم پیش از دودمان‌های باستانی به دست می‌دهد".

پیش از این در شهر باستانی هیراکونپولیس گورهایی از نارمر (نعرمر) و را (رع)، کشف شده بود، دو فرعونی که در آغاز دوران سلطه سلسله‌ها بر این سرزمین حکومت می‌راندند.

از دوران اولین سلسله فراعنه آگاهی‌های اندکی در دست است، هرچند که نام برخی از پادشاهان آنها شناخته شده است.

مهمترین چیزی که از این دوره به دست آمده، قرارگاه باستانی نارمر است که به ۳۱ قرن پیش از میلاد تعلق دارد و در آن برخی از قدیمی‌ترین کتیبه‌های هیروگلیف کشف شده است.