صحنه ای از فیلم هیتو اشتایرل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آثار هیتو اشتایرل

در چند سال اخیر با محدود شدن امکانات نمایش فیلم های مستقل در سینماها، و تجاری تر شدن سالن های نمایش فیلم، فیلمسازان سینمای هنری بیشتر به گالری ها روی آوردند.

یکی از این فیلمسازان که فیلم ها و ویدیوهایش به این ترتیب در شهرهای مختلف دنیا به نمایش در می آید هیتو اشتایلر هنرمند آلمانیست. حامد یوسفی برای برنامه تماشا با او گفتگو کرده و به بررسی آثارش پرداخته است.