مهسا محب‌علی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهسا محب‌علی و تجربه نوشتن

مهسا محب علی چهار رمان و مجموعه داستان منتشر کرده و دو بار برنده جایزه ادبی گلشیری شده است. رمان آخرش "نگران نباش" چندین بار تجدید چاپ شده اما وزارت ارشاد دیگر برایش مجوز نشر صادر نکرده است.

حامد یوسفی برای برنامه تماشا با او درباره تجربه نوشتن، سانسور و ارتباط فضای ادبی ایران با ادبیات جهان گفتگو کرده است.