نمایشگاه ایران مدرن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه ایران مدرن

موزه ایژیا سوسایتی در نیویورک، اخیرا میزبان یکی از مهم ترین نمایشگاه های هنر مدرن ایران در سالهای اخیر بود. این نمایشگاه که ایران مدرن نام داشت از طریق کار نقاش ها، مجسمه سازها، عکاس ها و طراحان ایرانی به تاریخ فرهنگی اواخر دوران پهلوی می پرداخت و نزدیک صد اثر برخی از هنرمندان دهه های چهل و پنجاه شمسی را گرد هم آورده بود.

حامد یوسفی با نگاهی به این نمایشگاه، مروری کرده بر بخشی از تاریخ هنر مدرن ایران.