یکی از آثار ریچارد همیلتون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آثار ریچارد همیلتون

وقتی صحبت از پاپ آرت به میان می آید، ممکن است تصور شود که منظور جنبش هنری ایست که تمرکزش بر استفاده از نقش مایه ها و تصاویر مردمی ست! اما در واقع دغدغه پاپ آرت بیشتر از آنکه مضمون و موضوع تصاویر باشد؛ منطق مکانیکی تولید تصویر از طریق چاپ، و توسط رسانه هاست.

یکی از بنیانگذاران پاپ آرت، هنرمند انگلیسی، ریچارد همیلتون است. به مناسبت نمایشگاه بزرگی که در موزه تیت مدرن لندن از آثار این هنرمند بر پا بوده؛ حامد یوسفی برای برنامه تماشا، نگاهی انداخته به کارنامه هنری او.