تصویری از نمایشگاه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ژوهانسبورگ شهر من

نمایشگاه "ژوهانسبورگ شهر من" در مرکز هنری "مزون روژ" پاریس، مجموعه ای از آثار هنرمندان کشور آفریقای جنوبی را گرد هم آورده است. موضوع این نمایشگاه حول محور شهر ژوهانسبورگ است و برگزار کنندگان این نمایشگاه در پی حرکتی خلاف جریان هنر جهانی و به دنبال نمایش صحنه ها ی هنری در حاشیه اند.

دلیل در کنار هم قرار گرفتن آثار این مجموعه، نه هم ملیت بودن که همشهری بودن خالقانشان است. این نمایشگاه امکانی بی نظیر فراهم می کند تا شهر ژوهانسبورگ را از نگاه هنرمندان ساکن در آن بشناسیم. این ویدیو گزارش اختصاصی تماشا از این نمایشگاه است.