مصرین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معرفی گروه مصرین

گروه مصرین یک گروه فعال فرهنگی - رسانه ای ست که از سال ۲۰۱۱ در قاهره شروع به کار کرده است. مصرین در فضاهای باز، از جمله میدان تحریر سینماهای موقت برپا می کنند و مجموعه ویدیوهای ضبط شده توسط شهروندان برروی تلفن های همراهشان را نمایش می دهند. هدف مصرین مردمی کردن روایت های اجتماعی و سیاسی ست. این گزارش توسط آذین فیض آبادی برای برنامه تماشا تهیه شده است.