مرمت نقشه های و نقش های قدیمی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرمت نقشه ها و نقش های قدیمی

این گزارش درباره مرمت آثار هنریست. تارا آغداشلو ما را به اتاق هایی در موزه ویکتوریا و آلبرت می برد که معمولا درش به روی بازدید کننده ها بسته است. او به دیدن مرمت گرانی رفته است که مشغول کار بر روی یک مجموعه نفیس از طراحی ها و نقشه های معماری دوره قاجار هستند.