صحنه ای از نمایش پازل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پازل؛ رقص بدن ها و سنگ ها

سیدی لربی شرکاوی یکی از پرکارترین و معروفترین طراحان رقص معاصر است. آخرین کارش، پازل، اجرایی ست که از صحنه طبیعی جشنواره آوینیون در فرانسه الهام گرفته و در این جشنواره به نمایش در آمده است. پازل علاوه بر آوینیون در شهرهای مختلف جهان هم اجرا شده است. زهرا امیرابراهیمی به دیدن این کار رفته و برای برنامه تماشا گزارشی تهیه کرده است.