پینا باوش طراح رقص مدرن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو سیگار در تاریکی

پینا باوش، رقصنده، استاد و طراح رقص آلمانی، یکی از مهمترین طراحان رقص قرن بیستم است. از مرگ پینا باوش چند سالی می گذرد اما گروه او همچنان دور دنیا آثارش را اجرا می کنند. این گزارش تماشا به مناسبت اجرای یکی از آثار او به نام "دو سیگار در تاریکی" در لندن است.