تاریخ بیهقی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به تاریخ بیهقی

تاریخ بیهقی از مهم ترین کتاب ها در ادبیات فارسی ست. این کتاب هم از منظر تاریخ نگاری اهمیت دارد و هم از جنبه های ادبی و شیوه های بدیع روایت. با این وجود تاریخ بیهقی پیش از آنکه در دسترس ما قرار گیرد، سرگذشت غم انگیز و عجیبی داشته است و تا صد و پنجاه سال پیش که برای اولین بار در هند منتشر شد، برای فارسی زبانان کمتر شناخته شده بوده است. اما امروزه تاریخ بیهقی جزو متون مهم ادب فارسی ست و اخیرا هم با حمایت دانشنامه ایرانیکا به انگلیسی ترجمه شده است. شمیم دوستدار به این مناسبت برای برنامه تماشا گزارشی در این مورد تهیه کرده است.