اثری از ادوارد هاپر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دنیای ادوارد هاپر از دریچه سینما

ادوارد هاپر نقاش پر آوازه آمریکایی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نقاشان قرن بیستم است. شاید دلیل شهرت او بیشتر به خاطر تاثیر آثارش بر سایر هنرها، از ادبیات و معماری گرفته تا سینما، باشد. تا به حال کمتر نقدی بر آثار این نقاش بی بدیل هست که در آن از رابطه آثارش با سینما سخنی به میان نیامده باشد. برنامه تماشا مروری کرده بر آثار ادوارد هاپر از دیچه سینما.