کلثوم ننه یا عقایدالنساء
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مروری بر کتاب کلثوم ننه

کتاب کلثوم ننه یا عقایدالنساء، نوشته فقیه و متکلم ایرانی آقا جمال الدین خوانساری، یکی از اولین کتاب های فارسی ست که درباره فرهنگ عامه ایرانیان نوشته شده است. این کتاب سند مهمی ست برای مطالعه فرهنگ عامه و زنان ایرانی و در عین حال نمونه ایست بی نظیر از ادبیات فکاهی و طنز. شمیم دوستدار برای برنامه تماشا به مرور و معرفی این کتاب پرداخته است.