صحنه ای از نمایش بوی خوش موفقیت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بوی خوش موفقیت

چندین سال پیش در محلی دور از مرکز تئاتر تجاری لندن، مهاجری از ترکیه ساختمان یک کارخانه قدیمی را به سالن تئاتر تبدیل کرد. محمت ارگن از این مکان سالن تئاتری ساخت که محل اجراهای موفق و پر تماشاچی ست. به غیر از شهرتی که در لندن بدست آورده، محمت ارگن یکی از چهره های تاثیرگذار تئاتر استانبول هم هست. تارا آغداشلو برای دیدن یک اجرای موزیکال به نام بوی خوش موفقیت به آرکولا رفته است.