صفر در صفر مساوی با هنر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با گونتر اوکر

موزه هنرهای معاصر تهران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. به جز دوره ای کوتاه در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، این موزه یا چندان فعال نبوده است و یا به جای پرداختن به هنر معاصر، بیشتر در آن نمایشگاه های خوشنویسی و مینیاتور برگزار می شده است. اما در این مدت گاه به گاه نمایشگاه های مربوط به هنر معاصر هم به چشم می خورد که یکی از آنها نمایشگاهی از مجموعه آثار هنرمند برجسته و معاصر آلمانی، گونتر اوکر، است. حامد یوسفی به همین بهانه به استودیوی اوکر در دوسلدورف آلمان رفته است و با او درباره بیش از نیم قرن فعالیت هنری اش گفتگو کرده است.