عکسی از عکس های فوتو پاریس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازار عکاسی پاریس فوتو

پاریس فوتو، اولین و بزرگترین بازار سالانه عکس در دنیاست. در طی چهار روزی که این بازار برپاست، نزدیک به صد و بیست و هشت گالری و بیست و سه ناشر متخصص کتاب عکاسی، آثارشان را برای فروش به نمایش می گذارند. موفقیت چشمگیر این بازار چه از نظر بازدید کننده و چه از لحاظ فروش، نشانه علاقه روزافزون مردم و خریداران، نسبت به عکاسی و نشانه رشد بازار عکاسی ست. این گزارش تماشا درباره بازار عکاسی پاریس فوتو است.