کپی یکی از تابلو های نشنال گالری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آثار لیلا پازوکی

لیلا پازوکی هنرمند ایرانی جوان ساکن برلین، در چند سال اخیر پروژه های بزرگ و بلند پروازانه ای اجرا کرده است. پروژه های از چین تا اندونزی، از تهران تا برلین و از دبی تا مکزیکو سیتی. یکی از پروژه های او پروژه ایست با شرکت صدها نقاش ساکن روستایی در چین. بخشی از این پروژه این بود که نقاشان چینی، نسخه ای کپی از نقاشی های یکی از اتاق های نشنال گالری لندن تولید کنند. حامد یوسفی نگاهی کرده به آثار هنری لیلا پازوکی.