نیکزاد نجومی، هنرمند ایرانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آثار نیکزاد نجومی

نیکزاد نجومی، نقاش ایرانی که از دهه پنجاه شمسی در آمریکا ساکن است، همیشه به نوعی نقاشی سیاسی علاقمند بوده و به همین دلیل نمایش آثارش در تهران چندان آسان نبوده است. با این حال بسیاری با آثار او آشنا هستند و او را به عنوان نقاشی موثر می شناسند. کتایون وزیری در نیویورک به دیدن او رفته و برای برنامه تماشا گزارشی از دوره های مختلف کاری او تهیه کرده است.