پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سالمرگ قمرالملوک وزیری و صداهای شنیده نشده

حق نشر عکس nocredit

اولین خواننده زن معاصر که در حضور مردان روی صحنه رفت و آواز خواند... اولین خواننده زنی که صدایش ضبط شد و به جای جای ایران و جهان رفت تا "نغمه آزادی نوع بشر" را از مرغ سحری بشنوند که از حنجره قمرالملوک وزیری بیرون می آید. حالا پنجاه و پنج سال شده که دیگر قمر نمی خواند. زنی که به "نوع دوستی" همانقدری مشهور شد که در "آواز".

آواز را از مادربزرگش آموخت که روضه خوان حرم‌سراهای قجر بود و آنقدر خوب با او همخوانی می کرد که دستش را در دستان مرتضی خان نی‌داوود گذاشت تا آواز اصولی را به او بیاموزد.

قمر زیاد عمر نکرد و به گفته اطرافیانش آنقدر در "نوع دوستی" و "بخشش" افراط کرد که خود در واپسین روزهای عمر در تنگدستی بود تا سرانجام در مرداد ۱۳۳۸ بر اثر عوارض ناشی از سکته مغزی درگذشت.

علی همدانی، در گزارشی که می شنوید و از چشم انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی پخش شده، با استفاده از آرشیو کمتر شنیده شده رادیو ایران، از روزهایی می گوید که صدای قمر ستایش همگان را برانگیخت. در این گزارش علاوه بر کلام و موسیقی قمرالملوک وزیری، از حسین‌علی ملاح، ترانه سرای معاصر، تقی روحانی گوینده رادیو، و الهه خواننده مشهور ایرانی هم صداهایی می شنوید